Shivam song lyrics in English and Telugu Voter movie (2019)

Shivam song lyrics in English and Telugu Voter movie (2019)

Lyrics : Ramajogayya Sastry
Singer : Sri Krishna, Aditya, Raghuram
Music : Thaman S

Shivam song lyrics in English and Telugu Voter movie (2019)

Shivam song lyrics in English and Telugu Voter

Jatatavigalajjala pravahapavitasthale
Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam
Damad damad damaddama ninadavadamarvayam
Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara
Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh
Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha
nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam
Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam
Maha kapali sampade shirojatalamastunah

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake
Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha
nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam
Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam
Maha kapali sampade shirojatalamastunah

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake
Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama

Shivam song lyrics in English and Telugu Voter

జతతవిగలజ్జల ప్రవహపవితస్థలే
గాలేవలంబ్యా లంబితమ్ భుజంగతుంగమాలికం
దమద్ దమద్ దమద్దమ నినాదవదమర్వయం
చకర చందండవం తనోతు నహ్ శివా శివం

సహస్ర లోచన ప్రభత్య శేషాలేఖాశేఖర
ప్రసున ధులిధోరణి విదుసారంఘ్రిపితాభూ
భుజంగరాజ మలయా నిబద్దజతాజుతక
శ్రీయై చిరయ జయతం చకోర బంధుశేఖర

లలత చత్వరాజ్వలాధనజ్జజయస్పులింగభ
నీపితపాజ్న్చాసాయకం నామాన్నిలింపనాయకం
సుధ మయూఖా లెఖయ విరాజమనాశేఖరం
మహా కపాలి సంపడే శిరోజతలమస్తునా

కరల భాల పట్టికధాగద్ధాగగంజవాలా
ద్ధాఞ్జనాయ హుతీకృత ప్రచండప్రజ్నచసాయకే
ధారధేంద్ర నందిని కుచగ్రాచిత్రపత్రక
ప్రకల్పనైకాశిల్పిని త్రిలోచనే రతిర్మమా

లలత చత్వరాజ్వలాధనజ్జజయస్పులింగభ
నీపితపాజ్న్చాసాయకం నామాన్నిలింపనాయకం
సుధ మయూఖా లెఖయ విరాజమనాశేఖరం
మహా కపాలి సంపడే శిరోజతలమస్తునా

కరల భాల పట్టికధాగద్ధాగగంజవాలా
ద్ధాఞ్జనాయ హుతీకృత ప్రచండప్రజ్నచసాయకే
ధారధేంద్ర నందిని కుచగ్రాచిత్రపత్రక
ప్రకల్పనైకాశిల్పిని త్రిలోచనే రతిర్మమా

Shivam song lyrics in English and Telugu Voter movie (2019)

Maha Adhbhutham Song lyrics in English and Telugu from Oh Baby (2019)